Tuyển 2 bạn NAM nông nghiệp chuyển TOKUTEI tại NHẬT. Làm tại GUNMA

🏢Địa điểm: gunma

💰Lương: 20.1 man / Tháng

Tuyển 2 bạn NAM nông nghiệp chuyển TOKUTEI tại NHẬT. Làm tại GUNMA

Lương cơ bản chưa tăng ca 20man1240

Tăng ca trung bình 50h

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook