Tokutei ngành hàn(hàn máy)

🏢Địa điểm: Tokyo,nagano,Nagoya,Hiroshima

💰Lương: 20.0 man ~ 21.0 man / Tháng

TOKUTEI hàn

==tuyển 2 đầu Nhật -Việt==

1.Địa điểm: NAGANO, TOKYO,nagoya , HIROSHIMA,..

2. Lương cơ bản: 20-21 m/tháng ( chưa tính làm thêm)

Thời gian làm thêm ~20h/tháng

3. Ngành nghề:HÀN. (hàn máy)

4. Yêu cầu:

+TTS: hoàn thành 3 năm và có bằng 3 kyu ( bạn đã về nước và sắp hết hạn bên Nhật)

+Trình tiếng N4 trở lên

5. số lượng tuyển: 30 bạn

6. cty đã có senpai

tiền nhà ~2m/tháng. điện, nước, ga ~5s/tháng

6. job Mất phí

5m -đầu Nhật.

3000$-đầu VN

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook