ngành hàn

🏢Địa điểm: Saitama, Chiba

💰Lương: 21.0 man / Tháng

Tuyển TSS quay lại lần 2 ngành hàn. Theo diện Tokutei visa 5 năm. Là việc tại: Saitama, Chiba. Lương cơ bản 21 man. Chi tiết inboxTuyển TSS quay lại lần 2 ngành hàn. Theo diện Tokutei visa 5 năm. Là việc tại: Saitama, Chiba. Lương cơ bản 21 man. Chi tiết inbox

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook