TOKUTEI hàn

🏢Địa điểm: Nagoya,Tokyo,Nagano,Hiroshima

💰Lương: 20.0 man ~ 21.0 man / Tháng

TOKUTEI hànc (hs đạt tiêu chuẩn là nhận không cần chờ phỏng vấn/)
==tuyển 2 đầu Nhật -Việt==
1.Địa điểm: NAGANO, TOKYO,nagoya , HIROSHIMA,..
2. Lương cơ bản: 20-21 m/tháng ( chưa tính làm thêm)
Thời gian làm… More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook