Kỹ sư xây dựng – tháo dỡ công trình

🏢Địa điểm: aichi

💰Lương: 22.5 man / Tháng

Kỹ sư xây dựng – tháo dỡ công trình

Việc đơn giản, không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu tiếng Nhật (lấy từ Việt Nam)

Lương tháng 22,5 man

Tỉnh Aichi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook