Tokutei coppha

🏢Địa điểm: Osaka

💰Lương: 22.0 man / Tháng

Tokutei coppha lấy 2 đầu việt nhật. Cần 3 nam làm coppha tại osaka. Lcb, trợ cấp, chuyên cần từ 22 man trở lên. Pv ngày 4/6. Ib ngay

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook