[TOKUTEI-BÓC HÀU]

🏢Địa điểm: HIROSHIMA

💰Lương: 15.0 man / Tháng

[TOKUTEI-BÓC HÀU] HIROSHIMA ~ 15MAN ĐÃ TRỪ (Chưa tính làm thêm và nhà ở) CẦN 10FORM NAM/NỮ 0974212582[TOKUTEI-BÓC HÀU] HIROSHIMA ~ 15MAN ĐÃ TRỪ (Chưa tính làm thêm và nhà ở) CẦN 10FORM NAM/NỮ 0974212582

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook