tts ngành Hàn

🏢Địa điểm: kanto

💰Lương: 19.0 man ~ 20.0 man / Tháng

Tokutei cho các bạn tts ngành Hàn, Làm việc tại vùng Kanto, lương 19 đến 20 man. Phí hợp lý. Lh: 0988964839Tokutei cho các bạn tts ngành Hàn, Làm việc tại vùng Kanto, lương 19 đến 20 man. Phí hợp lý. Lh: 0988964839

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook