ngành Lái máy XD, Buộc thép, giàn giáo

🏢Địa điểm: Aichi

💰Lương: 22.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI

Tuyển 2 Nam ngành Lái máy XD, Buộc thép, giàn giáo.

Lương CB: 22Man. Làm việc tại Aichi. Qtam inb nhận đơn!!!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook