Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: Kanagawa

💰Lương: 16.0 man ~ 18.0 man / Tháng

Tokutei CBTP chuyển ngang cần tuyển
12 nữ làm mỳ udon tại kanagawa chiba aichi thu nhập trung bình từ 16-18万/tháng . Và 10 nữ làm đóng gói thịt bò ở kanagawa lương cao 1200y/h . Qtâm ib để nhận đơn và được tư vấn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook