Chuyển ngang tại Nhật Tokutei Thực Phẩm Nam-Nữ

🏢Địa điểm: theo nguyện vọng

💰Lương: 22.0 man / Tháng

Chuyển ngang tại Nhật Tokutei Thực Phẩm Nam-Nữ.
Địa điểm : theo nguyện vọng
Lcb ~22man
LH 0373988193 ạ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook