kỹ sư cơ điện, điện tử

🏢Địa điểm: miyagi

💰Lương: 1,100 yen / giờ

Tiến cử 4 nữ kỹ sư cơ điện, điện tử. Lcb 1100¥/h chưa tăng ca. Tại miyagi. Xc tháng 11/2020. Lắp ráp điện tử.Tiến cử 4 nữ kỹ sư cơ điện, điện tử. Lcb 1100¥/h chưa tăng ca. Tại miyagi. Xc tháng 11/2020. Lắp ráp điện tử.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook