Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: Mie

💰Lương: 17.0 man / Tháng

Đơn thực phẩm ngày 11/6 pv tuyển đầu Nhật nhé lương nhận về tay trên 15 man

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook