kỹ sư cơ khí chuyển việc

🏢Địa điểm: Gifu

💰Lương: 18.0 man ~ 20.0 man / Tháng

Y/c: có kinh nghiệm làm bảo dưỡng máy
Free shoukai

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook