TOKUTEI THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: CHIBA

💰Lương: 24.0 man / Tháng

TOKUTEI THỰC PHẨM . CHIBA LƯƠNG 24 MAN, GIÀN GIÁO LƯƠNG 25 MAN. SAITAMA. TUYỂN CẢ NHẬT VÀ VIỆT.GẤP GẤP.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook