Tokutei ngành giàn giáo

🏢Địa điểm: kanto

💰Lương: 22.0 man / Tháng

ĐƠN TOKUTEI

Tuyển 2Nam TTS ngành giàn giáo.

Lương CB: 22Man. Làm việc tại Kanto.

Qtam inb nhận đơn!!!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook