Tokutei Hàn xì

🏢Địa điểm: Nagano

💰Lương: 20.0 man ~ 22.0 man / Tháng

Tokutei Hàn xì quay lại . 20 Nam . Làm tại Nagano. Lương 20-22man . Đầu Việt - Nhật

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook