TOKUTEI NÔNG NGHIỆP CHUYỂN NGANG VISA TẠI NHẬT

🏢Địa điểm: NAGANO/ GUNMA

💰Lương: 22.0 man / Tháng

TOKUTEI NÔNG NGHIỆP CHUYỂN NGANG VISA TẠI NHẬT, LƯƠNG UP 22MAN, LÀM TẠI NAGANO/ GUNMA. INBOX NHẬN ĐƠN. LÀM THÊM NHIỀU

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook