TOKUTEI THỰC PHẨM

🏢Địa điểm: Osaka

💰Lương: 21.8 man / Tháng

☘️TOKUTEI THỰC PHẨM☘️
👉 Tuyển 16 nữ Công việc bao gói rau, củ quả làm việc tại OSAKA. Lương bao cao tăng ca 40 tiếng/ tháng. Thực lãnh về tay 21,8 man. Phỏng vấn 30/6

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook