tokutei nhà hàng

🏢Địa điểm: Nagoya

💰Lương: 22.0 man / Tháng

Tokutei Gaishoku - NỮ nhân viên quán ăn NAGOYA.Lương CB 22 man+tăng ca 30-40 tiếng/tháng+tăng lương.Tuyển 2 người.Chi tiết xem👇Tokutei Gaishoku - NỮ nhân viên quán ăn NAGOYA.Lương CB 22 man+tăng ca 30-40 tiếng/tháng+tăng lương.Tuyển 2 người.Chi tiết xem👇

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook