Tokutei chế biến thực phẩm

🏢Địa điểm: Hokkaido

💰Lương: 19.0 man / Tháng

Tokutei chuyển ngang tại hokkaido. Cần 10 nữ làm chế biến thực phẩm từ trứng. Lcb 19 man, lương nhận tay 16 man chưa tính tăng ca. Năm thưởng 2 lần. Phí siêu hấp dẫn. Ib ngay.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook