Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: Gifu

💰Lương: 15.6 man / Tháng

Hiện bên mình có job tokutei đi làm ngay sau khi đỗ phỏng vấn
Dành cho các bạn:
Tốt nghiệp trường tiếng, trường senmon, đại học, kỹ sư muốn chuyển ngang, tts mãn hạn 3 năm về nc (tts thì phải đúng ngành)

❤Job thực phẩm ở Gifuken, Hidashi
Nam nữ: 10 bạn
Lương cơ bản: 155,700yen/tháng
Làm thêm 1-3 tiếng/ngày
Tiền nhà: 2man
ga, điện, nước: tự trả
Làm… theo ca ❤Job thực phẩm ở Hyogoken
Nữ: 6 bạn
Lương cơ bản: 163,600yen/tháng
Làm thêm 2-3 tiếng/ngày
Tiền nhà, gas, điện, nước, wifi: 3man
Làm theo ca
trợ cấp đi lại: 4,100yen/tháng
trợ cấp chuyên cần: 5,000yen/tháng
trợ cấp tiền ăn: 25% nếu ăn bento cty
Tăng lương (2 lần/năm) ❤Viện dưỡng lão ở Aichiken, Toyohashi
Nam nữ: 10 bạn… More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook