Kỹ sư cơ khí

🏢Địa điểm: shizuoka

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Bình Thạnh HCM ✅ Nhiều đơn hàng phí #thấp từ xuất khẩu lao động đến TOKUTEI trái ngành - kĩ sư - kĩ sư tiến cử ....

👉 KĨ SƯ Lễ tân khách sạn-cơ khí, điện tử tiến cử

👉 Làm bánh mì.

👉 Chế biến thực phẩm y tế ,chế… More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook