5 nam 5 nữ trồng và đóng gói thu hoạch rau củ quả

🏢Địa điểm: Okinawa

💰Lương: 18.0 man / Tháng

Tokutei-Okinawa.
----
Tiến cử 5 nam 5 nữ trồng và đóng gói thu hoạch rau củ quả. Lương về tay k dưới 18man. Call
oanh nabi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook