Job đổi việc kỹ sư xây dựng

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 22.9 man / Tháng

Job đổi việc kỹ sư xây dựng Tokyo. Tuyển quản lý và chỉ đạo công trình. Lương khởi điểm 22,9 man. Tiếng từ N3 . Tuyển bằng xây dựng.Pv trực tiếp. Inbox nhận đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook