Tokutei chế biển thực phẩm

🏢Địa điểm: Gifu

💰Lương: 1,000 yen / giờ

Tỉnh Gifu tuyển TTS chế biển thực phẩm Lương 1000y/h trợ cấp 2 man đi lại uu tiên TTS đang bên nhật sắp hết hạn visa 3 nămTỉnh Gifu tuyển TTS chế biển thực phẩm Lương 1000y/h trợ cấp 2 man đi lại uu tiên TTS đang bên nhật sắp hết hạn visa 3 năm

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook