Tokutei nông nghiệp thực phẩm

🏢Địa điểm: Hokkaido

💰Lương: 17.4 man / Tháng

Chuyển ngang cho các bạn nữ tts năm cuối và du học sinh sang visa tokutei ngành nông nghiệp và thực phẩm ở hokaido lương 17,4 man.Chuyển ngang cho các bạn nữ tts năm cuối và du học sinh sang visa tokutei ngành nông nghiệp và thực phẩm ở hokaido lương 17,4 man.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook