TOKUTEI hàn

🏢Địa điểm: Nagano,Tokyo,Nagoya,Hiroshima

💰Lương: 20.0 man ~ 21.0 man / Tháng

TOKUTEI hàn (hs đạt tiêu chuẩn là nhận không cần chờ phỏng vấn/)
==tuyển 2 đầu Nhật -Việt==
1.Địa điểm: NAGANO, TOKYO,nagoya , HIROSHIMA,..
2. Lương cơ bản: 20-21 m/tháng ( chưa tính làm thêm)
Thời gian làm thêm ~20h/tháng
3. Ngành nghề:HÀN. (hàn máy)
4. Yêu cầu:
+TTS: hoàn thành 3 năm và có bằng 3 kyu ( bạn đã về nước và sắp hết hạn bên Nhật)… More

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook