Tokutei Nhà hàng

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 23.5 man / Tháng

Công ty mình có rất nhiều Đơn hàng Tokutei: Thực phẩm, Đ úc nhựa, Giàn giáo, nông nghiệp, Tuyển cả 2 đầu Việt - Nhật, lương cao từ 20-25 man, phí cực thấp. Ngoài ra còn chuyển ngang TTS Tokutei và Kỹ sư ... các ACE quan tâm ib nhé

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook