KĨ SƯ OTO

🏢Địa điểm: Chiba

💰Lương: 19.0 man ~ 21.0 man / Tháng

CẦN GẤP 2 KĨ SƯ OTO(ko tiếng) lv tại CHIBA, LCB: 19-21 Man, TRỢ CẤP 1,5 Man. Y/C: 2 NĂM KN LIÊN QUAN ĐẾN BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA OTO.
IB NHẬN ĐƠN, CALL: 0971815186- 0971477734

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook