TOKUTEI HÀN KIM LOẠI

🏢Địa điểm: Mie

💰Lương: 25.0 man / Tháng

MIE - HÀN KIM LOẠI - LƯƠNG 25 MAN (LƯƠNG LÀM CẢ T7). CHƯA YC TIẾNG TẠI THỜI ĐIỂM PV. PHÍ 4XXX. CHI TIẾT LIÊN HỆ MÌNH Ạ 0984204875MIE - HÀN KIM LOẠI - LƯƠNG 25 MAN (LƯƠNG LÀM CẢ T7). CHƯA YC TIẾNG TẠI THỜI ĐIỂM PV. PHÍ 4XXX. CHI TIẾT LIÊN HỆ MÌNH Ạ 0984204875

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook