đơn xây dựng(giàn giáo)

🏢Địa điểm: tokyo

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Cần rất gấp nam đi đơn xây dựng(giàn giáo) ở Tokyo theo diện Tokutei. Lcb 20 man chưa tính làm thêm. Nhận cả 2 đầu Nhật-Việt. Phỏng vấn trong tháng 5, ib nhận đơnCần rất gấp nam đi đơn xây dựng(giàn giáo) ở Tokyo theo diện Tokutei. Lcb 20 man chưa tính làm thêm. Nhận cả 2 đầu Nhật-Việt. Phỏng vấn trong tháng 5, ib nhận đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook