tokutei làm xưởng thực phẩm

🏢Địa điểm: tokyo

💰Lương: 18.0 man / Tháng

Cần 2 Nam tokutei làm xưởng thực phẩm ở Tokyo. LCB 18man+làm thêm nhiều.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook