💞TOKUTEI NGÀNH THỰC PHẨM 💞

🏢Địa điểm: Kanagawa,Saitama

💰Lương: 1,010 yen ~ 1,015 yen / giờ

💞TOKUTEI NGÀNH THỰC PHẨM 💞
Đơn Kangawa và saitama phỏng vấn ngày 16 tháng 6 luôn 😘😘😘

Hnay pv 7 bạn, cả 7 bạn đỗ rồi nhưng vẫn tuyển thêm ng. Còn 2 slot cho bạn nữ nào nhanh tay đăng kí.
Kanagawa lg 1015¥/h
Saitama lương: 1010¥/h
Nội dung cv: chế biến thực phẩm, đồ đông lạnh, sốt mayone....

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook