📢📣ĐƠN HÀNG TOKUTEI Sản xuất và chế biến thực phẩm

🏢Địa điểm: Gunma

💰Lương: 17.4 man

📢📣ĐƠN HÀNG TOKUTEI Sản xuất và chế biến thực phẩm

- Yêu cầu: TTS đã hoàn thành 3 năm, có chứng chỉ 3 Kyu hoặc giấy xác nhận của xí nghiệp cũ, N4 JLPT.êu cầu ứng viên có giấy chứng nhận kết thúc 3 năm của Jitco hoặc otit và giấy chứng nhận ngành nghề đầy đủ (2 hoặc 3 kyu) liên quan đến ngành thực phẩm
- Lấy nam và nữ, số lượng 27, tuổi 21-39 tuổi.
- Lương cơ bản: 174.000¥ ( khoảng 35.000.000 VNĐ),
- Tháng làm 21,7 ngày công, ngày nghỉ theo lịch làm việc của công ty
- 1 năm thưởng 2 lần vào tháng 6 và tháng 12 mức thưởng tùy vào doanh thu lợi nhuận của công ty
- 1 tháng làm thêm trung bình 40 tiếng
-Thi tuyển: Pv qua Skype, cuối tháng 4/2020.
https://tokutei-visa.com/viec-lam/thong-bao-don-hang-tokutei-tv34mh/

CV và các giấy tờ gửi qua mail: donhang@tokutei-visa.com

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook