Chế biến thùy sản

🏢Địa điểm: Hokkaido

💰Lương: 14.0 man ~ 18.0 man / Tháng

Tìm nữ đi đơn chế biến thuỷ sản ,tăng ca nhiều đã có senbai, nữ từ 18-27 tuổi . đky ngay :0399392612

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook