hàn nam

🏢Địa điểm: Fukushima

💰Lương: 18.0 man ~ 18.0 man / Tháng

Đơn cho hàn nam
Lương cơ bản 18man = 38 triệu chưa tính làm thêm ( làm thêm 20 -40 tiếng / 1 tháng )
Lương cao ngang kỹ sư
Tỉnh fukushima
Ib nhanh ko hết suất

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook