Nhận nông nghiệp chuyển ngang hoặc quay lại miễn phí.🇯🇵🇯🇵

🏢Địa điểm: Toyama,Fukuoka,Kouchi,Shimane

💰Lương: 17.0 man ~ 20.0 man / Tháng

⭐⭐Nhận nông nghiệp chuyển ngang hoặc quay lại miễn phí.🇯🇵🇯🇵

- Phí: chuyển ngang free, quay lại 500
- Nơi làm việc: Toyama, Fukuoka, koichi, shimane
- Lương: 17-20manko
- Yêu cầu : có chứng chỉ tay nghề cấp 2 hoặc 3
- Ưu tiên: biết lái xe hoặc biết vận hành máy nâng
Quan tâm ib ah

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook