TOKUTEI NHÀ HÀNG

🏢Địa điểm: Tokyo,Chiba,Saitama,Kanagawa

💰Lương: 20.8 man / Tháng

Đơn tuyển Nhân viên chính thức(seishain), chỉ tuyển đầu Nhật

Ngành: NHÀ HÀNG tokutei

Đối tượng: Tiếng Nhật kaiwa N3 trở lên

Lương: 208000

Thưởng: 2 lần/2 lần
Tăng lương 1 năm 2 lần

Số lượng:10~20 người

Địa điểm: Tokyo,kanagawa,saitama,chiba

Ib để có thông tin chi tiết hoặc gọi điện qua số ☎️0906738987

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook