Cần 2 nam Lái Máy, Giàn Giáo

🏢Địa điểm: tochigi

💰Lương: 23.5 man / Tháng

Rất gấppp. Cần 2 nam Lái Máy, Giàn Giáo - Tochigi Lương + chế độ: 23,5 man. Gạo, đồ gia dụng free. Cty nhiều việc làm thêm.thu nhập lên đến 30man/ thángRất gấppp. Cần 2 nam Lái Máy, Giàn Giáo - Tochigi Lương + chế độ: 23,5 man. Gạo, đồ gia dụng free. Cty nhiều việc làm thêm.thu nhập lên đến 30man/ tháng

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook