Tokutei thực phẩm

🏢Địa điểm: Mie

💰Lương: 15.0 man / Tháng

📰📶✔Đơn Hàng Hot... Chi phí ok 👍⚠👍
📢📢📢 Sau khoảng 1 tháng sẽ có mã Trình cục
🌞⚠⚠Cần gấp 2 bộ tiến cử Thực Phẩm - Tokutei. Làm tại MIE.
😍😍😍Lương về tay trừ toàn bộ chi phí : 15man.
Liên hệ gấp: Mr Dũng 0️⃣9️⃣7️⃣8️⃣8️⃣3️⃣0️⃣2️⃣7️⃣5️⃣

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook