Tokutei làm Hàu

🏢Địa điểm: hiroshima

💰Lương: 18.0 man ~ 21.0 man / Tháng

- TTS May mặc tại Kagawa, thực nhận 14-16m/tháng
- Tokutei làm Hàu tại Hiroshima, thực nhận 18-21m
- Tokutei điện tử, phí XC free, làm thêm max 80h/tháng
Sản xuất Laptop cho Fujitsu (đky nhanh sắp chốt đủ form)

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook