TOKUTEI KAIGO

🏢Địa điểm: 東京、千葉、岐阜、山崎、熊本

💰Lương: 18.0 man ~ 20.0 man / Tháng

TOKUTEI KAIGO
Địa điểm: 東京、千葉、岐阜、山崎、熊本

Phỏng vấn ngay.
Lương: 18-20man

Đăng ký tại: https://bit.ly/2Rkc8xx

Điều kiện có bằng tokuteigino ngành kaigo, jlpt n4 trở lên.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook