Thực phẩm

🏢Địa điểm: Tochigi,Tokyo

💰Lương: 18.0 man ~ 20.0 man / Tháng

🌸Điện tử (nữ) tuyển đầu nhật-việt LCB 18~20man
🌸Thực phẩm (Tochigi,tokyo...)
Lcb:18,5man. inb để nhận đơn và chốt lẹ nha cả nhà♥️♥️♥️

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook