Tokutei Nông nghiệp

🏢Địa điểm: Gifu

💰Lương: 16.0 man ~ 17.0 man / Tháng

- Tokutei Hàn xì tuyển tại Nhật, làm việc vùng kanto, đi làm sớm
- Tokutei Nông nghiệp tỉnh Gifu, trồng và thu rau chân vịt. Làm thêm nhiều, về tay 16-17m

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook