dán giấy tường

🏢Địa điểm: Hyogo

💰Lương: 20.0 man / Tháng

Tokutei cần 5 nam đơn hàng dán giấy tường 表装-Hyogo. Lcb 22man,lương cố định lm thêm 4m/1 tháng, tăng lương 1l/1 năm, thưởng 2l/1 năm, thưởng mỗi lần ít nhất 1 tháng lương. Nhận 2 đầu Nhật-Việt Ib ngay để nhận đơn ạ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook