KỸ SƯ CƠ KHÍ ĐIỆN

🏢Địa điểm: Tokyo

💰Lương: 20.0 man ~ 21.0 man / Tháng

@@@hot KỸ SƯ CƠ KHÍ ĐIỆN TIẾN CỬ
-Tiến cử 6 kỹ sư cơ khí, điện điện tử, tự động hoá, oto.. chưa yêu cầu tiếng đã có senpai làm thêm tốt
$$$ lương cơ bản 20-21man.$$$
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Chốt gấp trong tuần… ạ.
Địa điểm làm việc: Tokyo
Nhân thực tập sinh về nước có khai bằng.
Anh chị em đối tác có nguồn hỗ trợ.
Mr hiếu 0986639965

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook