Giàn giáo, lái máy

🏢Địa điểm: kanto

💰Lương: 23.5 man / Tháng

Giàn giáo, lái máy chuyển ngang lên kanto. lcb 23,5m. gạo và đồ dùng free. tăng ca cực nhiều phí chỉ hơn chục man

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook