Tokutei cbtp

🏢Địa điểm: kantou

💰Lương: 18.0 man ~ 20.0 man / Tháng

Tokutei cbtp cần tuyển gấp 3 nữ làm cơm hộp vùng kantou
Nhận hai đầu Việt - Nhật
Lcb từ 18-20man
Quan tâm ib để nhận đơn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook