Trong nhóm có ai đăng kí đơn này qua cty #JAVICO

🏢Địa điểm: osaka

💰Lương: 16.5 man ~ 17.0 man / Tháng

Trong nhóm có ai đăng kí đơn này qua cty #JAVICO mà đã đóng cọc chưa nhỉ ,lịch pv 17/4 , bảo vì dịch lùi lịch , bh hết dịch r vẫn ko có lịch chính xác ,hẹn lên hẹn xuống !!!

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook